Za jakie naruszenia kierowcy może zapłacić spedytor?

(Last Updated On: 16 maja, 2022)
5/5 - (1 vote)

Spedytor odpowiada za organizację i logistykę transportu ładunków. Za zgodą przewoźnika nadzoruje przewóz ładunków, zajmuje się wyszukiwaniem zleceniobiorców i zleceniodawców, optymalizuje koszty operacji. Pomimo tego, że nie jest przewoźnikiem, może działać w jego imieniu. Co więcej, ma prawo do samodzielnego dokonywania przewozu. W takim wypadku przysługują mu nie tylko prawa, ale i obowiązki przewoźnika. W sytuacji, kiedy kierowca wykonujący transport na jego zlecenie dopuści się naruszenia i otrzyma mandat, spedytor może być współodpowiedzialny za złamanie przepisów. W jakich sytuacjach firma spedytorska nie poniesie kary za naruszenia kierowcy?

Brak reakcji na łamanie przepisów przez kierowcę to mandat dla spedytora

Ze względu na to, że spedytor nadzoruje cały proces transportowy, powinien być w stałym kontakcie z kierowcą. Dzięki temu może łatwo się z nim skomunikować, ale i monitorować pozycję pojazdu oraz ładunku. Za pomocą systemu telemetrycznego widzi, kiedy kierowca dopuszcza się naruszeń, jak chociażby przekracza czas pracy czy parkuje pojazd w niedozwolonym miejscu. Wobec tego ma możliwość skontrolowania kierowcy i podejmowanych przez niego działań. Na tej podstawie może zostać pociągnięty do konsekwencji za naruszenia, na które nie zareagował – ITD może odczytać to jako przyzwolenie na łamanie przepisów przez kierowcę.

Przepisy określające kary pieniężne, za naruszenia stwierdzone podczas kontroli drogowej, mówią jasno – spedytor odpowiedzialny jest za wykroczenia, jeżeli o nich wiedział lub „w świetle wszystkich istotnych okoliczności, powinien był wiedzieć, że zlecone przez nich usługi transportowe wiążą się z powstaniem naruszenia”.

Ile za naruszenia podczas kontroli drogowej ITD może zapłacić firma spedycyjna?

Według art. 92a z Dz.U.2022.180, podmiot wykonujący przewóz drogowy, jak również inne czynności z nim związane, który narusza obowiązki lub warunki owego przewozu, podlega karze pieniężnej od 50 zł do 12 000 zł. Spedytor, pełniący rolę handlowca i działający na zlecenie przewoźnika, określany jest jako podmiot wykonujący czynności związane z przewozem drogowym. Objęty jest więc wykazem naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 (lp. 1-9):

Warto zapoznać się z aktem Dz.U.2022.180, dotyczącym kar pieniężnych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli drogowej, gdzie określane jest, w jaki sposób naliczane są mandaty:

„Jeżeli czyn będący naruszeniem, o którym mowa w załącznikach nr 3 i 4 do ustawy, wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia albo przestępstwa, w stosunku do podmiotu będącego osobą fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy o odpowiedzialności administracyjnej”.

Warto wiedzieć, że suma kar pieniężnych, nałożonych na podmiot wykonujący przewóz drogowy, nie może przekroczyć:

  • 15 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
  • 20 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 10 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
  • 25 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 50 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
  • 30 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
  • 40 000 złotych – dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym;
  • 100 000 złotych – dla przedsiębiorcy prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób.

Za co jeszcze może zapłacić spedytor?

Zakres odpowiedzialności spedytora wyznacza rodzaj umowy. W zależności od tego, czy została zawarta umowa przewozu czy umowa spedycji, określa się, na przykład, kto pokryje koszty w razie ewentualnych szkód. Spedytor może uniknąć ponoszenia odpowiedzialności finansowej jako „przewoźnik umowny”. W tym przypadku jego ubezpieczenie nie obejmuje szkody w trakcie przewozu ładunku – np. kolizji czy szkody lub kradzieży towaru. Więcej na ten temat pisaliśmy na naszym blogu jakiś czas temu: https://poradnikspedytora.pl/2014/przewoznik-umowny-kto-taki/.

Źrodła:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/transport-drogowy-16915749/art-92-a

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/transport-drogowy-16915749/art-7-c

https://www.timocom.pl/lexicon/leksykon-transportowy/spedytor

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,42,42,2077,331466,20220406,wykaz-naruszen-obowiazkow-lub-warunkow-przewozu-drogowego.html

https://www.terramar.pl/warto-wiedziec/inne/opws/