Kabotaż według Pakietu Mobilności a jazda „na pusto”, przepinanie naczepy i inne wyjątkowe sytuacje

(Last Updated On: 15 lipca, 2022)
Oceń nas
kabotaz-pakiet-mobilnosci-wyjatkowe-sytuacje-small

Międzynarodowa usługa transportowa, jaką jest kabotaż, wywołuje chyba największe emocje wśród przewoźników i kierowców. Przepisy dotyczące tego rodzaju przewozu mogą różnić się pomiędzy sobą w zależności od kraju UE. Czasem wystarczy mały błąd, aby otrzymać mandat. Zwłaszcza, że niektóre kwestie, jak kabotaż „na pusto”, kabotaż z przepięciem naczepy czy sposób obliczania dni cooling off period w trakcie dni wolnych od pracy, są trudne do rozstrzygnięcia.

Przepinanie naczepy do innego pojazdu a ograniczenie do trzech kabotaży

Według przepisów Pakietu Mobilności kabotaż może zostać wykonany tylko 3 razy w ciągu jednego tygodnia po rozładunku towaru w danym kraju. Istnieje jednak wiele sytuacji, w których nie wiadomo jak stosować się do tej zasady. Jedną z nich jest przepięcie naczepy do innego pojazdu przed rozładunkiem wjazdowym. Jak w tym przypadku liczone są kabotaże?

Trzeba pamiętać, że ograniczenie w liczbie kabotaży odnosi się do pojazdu silnikowego, a nie do kierowcy, który wykonuje przewóz kabotażowy. Poprzez pojazd silnikowy rozumie się ciągnik, który ciągnie naczepę. Jeśli więc odepniemy element całości będącej podstawą przepisu, możemy narazić się na karę od służb drogowych. Z opinii prawniczych wynika, że lepiej jest wymienić cały zestaw (czyli ciągnik i naczepę) pomiędzy kierowcami niż przepinać jego elementy. Jak wspominaliśmy, ograniczenie w liczbie kabotaży i 4-dniowa przerwa w jego wykonywaniu (cooling period) nie obowiązują kierowców – mogą więc wsiąść w inny pojazd i ponownie ruszyć w trasę, ale innym pojazdem silnikowym.

Rozładunek towaru i przejazd „na pusto” do drugiego kraju

Co do zasady, przewoźnik może dokonać kabotażu w kraju, do którego wjechał z towarem międzynarodowym. Co w przypadku, kiedy po rozładunku okazuje się, że w danym państwie nie ma zapotrzebowania na kabotaż, ale w sąsiadującym kraju członkowskim już tak? Taki wyjątek został uwzględniony w przepisach pod kilkoma warunkami:

  • od dostarczenia towaru do momentu ostatniego rozładunku w danym kraju nie minęło więcej niż 7 dni,
  • przewoźnik może wykonać tylko jeden kabotaż w państwie innym niż te, do którego wjechał z towarem,
  • na wykonanie przewozu kabotażowego w drugim kraju przewoźnik ma 3 dni.

Przy spełnieniu powyższych warunków, przewoźnik może przejechać „na pusto” do sąsiadującego kraju i tam wykonać kabotaż. Nie może być to jednak wjazd z kraju, w którym znajduje się siedziba i baza firmy – aby wjechać do jakiegokolwiek kraju członkowskiego bez ładunku w celu wykonania kabotażu, pojazd musi wcześniej obyć jakąkolwiek trasę międzynarodową.

Jak wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r.:

„Możliwość wykonywania przewozu kabotażowego w wyniku wjazdu bez ładunku do danego państwa członkowskiego (UE) istnieje tylko wówczas, gdy jest związana z przewozem ładunku w przychodzącym ruchu międzynarodowym na teren któregokolwiek państwa członkowskiego (innego niż państwo rejestracji pojazd), a kierowca jest w stanie fakt ten udokumentować”.

Przykład: samochód ciężarowy wyjeżdża z Polski do Niemiec „na pusto”, aby na terenie Niemiec wykonać kabotaż – takie działanie jest zabronione. Jazda „na pusto” jest legalna w przypadku, kiedy pojazd wyjeżdża z Polski do Niemiec, tam zostawia ładunek, a następnie bez towaru wjeżdża np. do Francji, Szwajcarii, Austrii, Czech, itd.

Obliczanie dni cooling off w trakcie weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy

Obowiązkowe 4 dni, które następują po 3 kabotażach, to tzw. cooling off period. Nie ma problemu z ich obliczeniem, jeśli obejmują dni robocze. W przypadku, kiedy cooling off period wypada w trakcie weekendu, albo dni ustawowo wolnych od pracy, przerwa w kabotażu się wydłuża.

Według rozporządzenia 1182/71 z 3 czerwca 1971 roku:

„(…) jeżeli ostatni dzień okresu wyrażonego inaczej niż w godzinach jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, okres wygasa wraz z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego”.

Przykładowo, jeśli ostatni dzień 4-dniowej przerwy przypada w sobotę lub w niedzielę, cały okres przedłuża się o poniedziałek. Natomiast w przypadku, kiedy w środku tygodnia wypada święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, sobota i niedziela wliczana jest do cooling off period.

Nieograniczony kabotaż w Wielkiej Brytanii

Od 28 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku przewoźnicy mogli wykonywać nieograniczoną liczbę kabotaży w trakcie 14-dniowego pobytu na Wyspach. Miało to zachęcić firmy transportowe z państw członkowskich UE do wykonywania operacji kabotażowych na terenie Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim podtrzymać brytyjską gospodarkę, którą dotknął kryzys kierowców po Brexicie. Od 1 maja 2022 roku nieograniczony kabotaż został zniesiony i każdy pojazd silnikowy wjeżdżający na teren Wysp z Unii Europejskiej ma prawo do 2 kabotaży w ciągu 7 dni. Wielka Brytania zastrzega, że może ponownie wprowadzić złagodzenie, jeśli uzna, że sytuacja tego wymaga. Warto więc śledzić tamtejsze rozporządzenia, aby lepiej zaplanować przejazdy kabotażowe.