Transport wina w wysokich temperaturach – wymagania techniczne i formalne

(Last Updated On: 4 sierpnia, 2022)
5/5 - (1 vote)

Chociaż pierwsze winobranie rozpoczyna się pod koniec sierpnia, transport tego trunku odbywa się przez cały rok. Nie ma problemu z przewozem trunku wiosną, jesienią czy zimą – inaczej sytuacja wygląda latem, kiedy produkt jest bardziej eksponowany na światło słoneczne, temperatury za oknem przekraczają 30°C, a ulewne deszcze zwiększają wilgotność powietrza. Takie warunki atmosferyczne przyspieszają procesy chemiczne, które z kolei doprowadzają do zmiany smaku, aromatu i koloru wina. Dlatego warunki, w jakich powinien być transportowany tego rodzaju trunek, są ściśle określone.

W jakich warunkach transportować wino?

Nawet 10-stopniowe skoki temperatury mogą 2-krotnie przyspieszyć starzenie wina w transporcie. Oprócz szoku termicznego, utraty kwasowości, zmiany koloru i aromatu, podwyższona temperatura w transporcie może doprowadzić do rozszerzenia objętości płynu w butelce i jej rozszczelnienia lub nawet pęknięcia. Uszkodzenie towaru (jak również kontenera, np. wskutek wycieku wina) to ogromne koszty dla dostawcy i kłopot dla przewoźnika, który odpowiedzialny jest za przewożony ładunek.

Dlatego przy transporcie wina należy spełnić następujące warunki:

  • Optymalna temperatura przechowywania powinna wynosić 12°C-14°C.
  • Transport musi odbywać się z wykorzystaniem odpowiedniego kontenera. Najlepszy będzie kontener chłodniczy, czyli reefer, który posiada wbudowany agregat chłodniczy. Standardowy kontener również może się sprawdzić, pod warunkiem, że zostanie wyłożony w środku wkładami izolacyjnymi, jak np. folia termostatyczna.
  • Przestrzeń, w której są przewożone trunki, klasyfikowane jako artykuły spożywcze, powinna spełniać określone wymagania sanitarne, a kierowca legitymować się aktualną książeczką epidemiologiczno-sanitarną.
  • Konstrukcja pojazdu powinna ułatwiać usuwanie ewentualnych zabrudzeń powstałych w wyniku rozszczelnienia lub uszkodzenia towaru.
  • Pojazd musi być wyposażony w odpowiednie mocowanie, a załadunek i rozładunek odbywać się z wykorzystaniem urządzeń chroniących towar przed uszkodzeniem (np. przy użyciu windy do podnoszenia palet).
  • Komplet dokumentów dotyczących ładunku oraz stanu sanitarnego samochodu musi znajdować się w kabinie pojazdu i być dostępny do wglądu w razie kontroli.
  • Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania zezwolenia ADR, jeśli przewożony towar podlega przepisom międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR.

Jakie dokumenty potrzebne są do przewozu wina?

W przypadku napojów alkoholowych o stężeniu alkoholu etylowego w roztworze wodnym większym niż 24%, towar podlega przepisom ADR. Zgodnie z nimi, osoba zajmująca się przewozem towarów niebezpiecznych, powinna posiadać ważne zaświadczenie ADR, które uzyskuje się w drodze egzaminu. Aktualna książeczka zdrowia wymagana jest od kierowcy, ale i osoby załadowującej oraz rozładowującej towar.

Ponieważ wino kwalifikowane jest jako artykuł spożywczy, oprócz wspomnianej już książeczce epidemiologiczno-sanitarnej kierowcy, należy uzyskać zaświadczenie uprawniające do transportu towaru z właściwego Powiatowego Inspektoriatu Sanitarnego. Jeżeli chodzi o wymagania względem podmiotów produkujących i wprowadzających żywność do obrotu (do których kwalifikuje się firma transportowa), należy zastosować zasady HAACCP. Określają one skalę zagrożeń bezpieczeństwa żywności, które może nastąpić na każdym etapie jej produkcji i dystrybucji.

Gdzie zgłaszać transportu ładunków wrażliwych?

Zgodnie z wprowadzonym przez rząd w 2017 roku pakietem przewozowym, każdy przewoźnik i odbiorca ładunków wrażliwych, czyli m.in. alkoholi, ma obowiązek zgłaszania każdego takiego transportu. Należy uwzględnić przy tym dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia przewozu. Za niedostosowanie się do przepisów pakietu przewozowego grożą potężne kary, których równowartość odpowiada 46% wartości przewożonego towaru. Dlatego tym bardziej warto powierzyć transport wina i innych ładunków wrażliwych wyspecjalizowanej firmie transportowej.

Źródła:

https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/transport/wysoka-temperatura-i,b915148444

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1416

https://www.kis.gov.pl/wiadomosci/aktualnosci