Zakaz zlecania transportu podmiotom bez wystarczających uprawnień – projekt nowelizacji ustawy

(Last Updated On: )
Oceń nas

Jak podaje logistyka.rp.pl, Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który ma zakazać zlecenia transportu pośrednikom bez wystarczających uprawnień. Czy to oznacza koniec wysokich marż u pośredników?

Weryfikacja i dokument potwierdzający, czyli co się zmieni?

Zmiany mają dotyczyć zasad zlecania krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy oraz przewozu kabotażowego podmiotom wykonującym czynności związane z przewozem. Mowa tu o spedytorach, nadawcach i podwykonawcach wymienionych podmiotów.

Nowe obowiązki zlecającego transport

W związku z tym, każdy zlecający przewóz będzie musiał zweryfikować, czy przewoźnik, któremu zlecany jest transport towarów, posiada odpowiednie uprawnienia. Dodatkowo, zlecający będzie zobowiązany do wystawienia i przekazania przewoźnikowi dokumentu potwierdzającego przyjęcie zlecenia, a następnie zachowania dokumentacji przez 5 lat (liczonych od końca roku kalendarzowego).

Walka z wysokimi marżami w zleceniach transportowych

Do braku odpowiednich uprawnień u pośredników dochodzą inne problemy, jak wysokie marże. Branża od lat próbuje poradzić sobie z problemem zawyżonych stawek za transport. Według Ministerstwa Infrastruktury dodatkowe obowiązki, jak weryfikacja uprawnień i zachowanie dokumentacji do ewentualnej kontroli, może im zapobiec. Tym bardziej, że za niestosowanie się do wymogu będzie grozić kara finansowa.

Źródło: logistyka.rp.pl